Mesleki Deneyim

 

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER


Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
 
Doç.Dr., SABANCI ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
 
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007 - 2012
 
Arş.Gör., University of Florida, Warrington College of Business, 2002 - 2006
 
 
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER

Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20.11.2013 - Devam Ediyor
 
Enstitü Müdür Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 22.10.2013 - Devam Ediyor
 
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 20.11.2012 - Devam Ediyor
 
 
YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans, D.Yaman, "Simulation in medical systems: An application in a hospital laboratory ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.

Yüksek Lisans, M.Temel, "Proje yönetimi teknikleri ve kara salyangozu üretim çiftliği projesi üzerine bir uygulama", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.